Waar kunt u het Samenwerkingsverband vinden?

De Werk en Inkomen Samenwerking A2-gemeenten is te vinden aan de Hofnar 2 te Valkenswaard. Hier is eveneens het UWV WERKbedrijf gevestigd. Het voordeel van deze gezamenlijke huisvesting is dat u op één adres terecht kunnen voor vragen op het gebied van werk en inkomen.

Bezoekadres
De Hofnar 2
5554 DA Valkenswaard

Postadres
Postbus 10.100
5550 GA Valkenswaard

T 040-2083 444

F 040-2045 890

E werkeninkomen@valkenswaard.nl

swi.rechtopbijstand.nl

Op de website swi.rechtopbijstand.nl is alle informatie te vinden over algemene bijstand, bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag. Het Samenwerkingsverband doet mee aan de site waardoor naast de landelijke regelgeving ook het gemeentelijke beleid en nieuws te vinden is op het gebied van werk en inkomen. In het digitale loket van de website vindt u folders, formulieren en andere informatie van de Werk en Inkomen Samenwerking A2-gemeenten.