Waar kunt u het Samenwerkingsverband vinden?

De Werk en Inkomen Samenwerking A2-gemeenten is te vinden aan de Hofnar 15 te Valkenswaard.

Bezoekadres
de Hofnar 15
5554 DA Valkenswaard

Postadres
Postbus 10.100
5550 GA Valkenswaard

T (040) 2083444

F (040) 2045890

E werkeninkomen@valkenswaard.nl

swi.rechtopbijstand.nl

Op de website swi.rechtopbijstand.nl is alle informatie te vinden over algemene bijstand, bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag. Het Samenwerkingsverband doet mee aan de site waardoor naast de landelijke regelgeving ook het gemeentelijke beleid en nieuws te vinden is op het gebied van werk en inkomen. In het digitale loket van de website vindt u folders, formulieren en andere informatie van de Werk en Inkomen Samenwerking A2-gemeenten.