Schuldhulpverlening

Inwoners van Valkenswaard met financiële vragen of problemen kunnen bij de A2 samenwerking terecht voor schuldhulpverlening

De A2 samenwerking geeft persoonlijk advies en begeleiding over hoe u beter zicht kunt krijgen op uw inkomsten en uitgaven. Daarnaast kunnen een betalingsregeling, schuldbemiddeling of schuldsanering mogelijk een oplossing bieden.

Nieuwe wet

Schuldhulpverlening is voor iedere gemeente een wettelijke taak sinds de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht is geworden. De regie en de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening ligt bij de gemeente.

Waar kunt u terecht?

Hulp bij het voorkomen en bij het oplossen van financiële problemen kunt u vragen bij afdeling Werk en Inkomen A2 samenwerking, onderdeel Schuldhulpverlening. Maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 13.00-14.00 uur, tel.nr. 040 208 3444.

Hoe werkt het?

Tijdens het eerste gesprek wordt samen met u uw financiële situatie bekeken en op welke manier wij u het beste kunnen helpen. Soms zijn tips en adviezen waarmee u beter grip krijgt op uw financiën voldoende. Soms is een vervolgtraject nodig. Als u in aanmerking wilt komen voor een schuldhulpverleningstraject kunt u een aanvraag indienen.

Zelf verantwoordelijk

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw financiële situatie en dat blijft ook zo tijdens een schuldhulpverleningstraject. De A2 samenwerking ondersteunt u om het ‘weer zelf te kunnen’. Wacht daarom niet te lang met aanmelden: een eerste betalingsachterstand is vaak nog eenvoudig op te lossen. Kijk voor tips en adviezen ook eens op de website www.zelfjeschuldenregelen.nl van Nibud/NVVK.

Te downloaden: