2011 04 19 Stand van zaken motie betreffende subsidiebeleid - D66 - vragen