Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 225 Gemeentewet en de Parkeerverordening Valkenswaard 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2011 n.v.t. Wijziging tarieventabel 23-12-2010 Onbekend 10raad00822

Artikel 1

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:
 

Artikel 9 Kosten

1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 52,00.
2. De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen € 50,00.
3. Het bedrag van de ingevolge het tweede lid in rekening te brengen kosten wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.
 

Artikel 2

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:
 

Artikel 10 Vrijstellingen
1. Op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen parkeerplaatsen hebben houders van een gehandicaptenparkeerkaart vrijstelling van parkeergeld,
2. Op zon- en feestdagen is geen parkeergeld verschuldigd.
 

Artikel 3

De Tarieventabel behorende bij de "Verordening Parkeerbelastingen 2010" wordt gewijzigd als volgt;

1. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt, voor
de onderscheiden gebieden die op de bij de tarieventabel behorende en gewaarmerkte overzichtskaart
zijn aangegeven:
* Centrum gebied: . eerste 57 minuten € 0,60 (€ 0,20 per 19 minuten);
tweede en volgende uur € 1,36 (€ 0,50 per 22 minuten);
* Overig gebied (schil): € 1,36 per uur (€ 0,50 per 22 minuten)
maximaal dagtarief € 2,75,
2. Het tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt, voor de onderscheiden
gebieden die op de bij de tarieventabel behorende en gewaarmerkte overzichtskaart zijn aangegeven:
 


Bewonersvergunning
Centrumgebied:
Eerste bewonersvergunning: € 75,00 per 2 jaar
Tweede bewonersvergunning: €100,00 per 2 jaar
Derde bewonersvergunning of meer: € 200,00 per 2 jaar

Buiten centrumgebied (belanghebbendengebied):
Eerste bewonersvergunning:€ 40,00 per 2 jaar

Tweede bewonersvergunning: € 40,00 per 2 jaar
Derde bewonersvergunning of meer: € 40,00 per 2 jaar


Bedrijvenvergunning
Centrumgebied;
Eerste bedrijvenvergunning: € 100,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning:€200,00 per jaar
Derde bedrijvenvergunning of meer: €300,00 per jaar
Tijdelijke bedrijvenvergunning €120,00 per maand
Buiten centrumgebied (belanghebbendengebied):
Eerste bedrijvenvergunning:€ 50,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning:€100,00 per jaar
Derde bedrijvenvergunning of meer: €150,00 per jaar
Tijdelijke bedrijvenvergunning €60,00 per maand
Overige
Eerste bedrijvenvergunning (algemeen); € 200,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning (algemeen): €400,00 per jaar
Derde bedrijvenvergunning of meer (algemeen);€600,00 per jaar
 

Dagvergunning voor bezoekers bewoners
Centrumgebied:
Per vergunning (dagkaartje) € 1,00 per kaartje (max. 150 st. per jaar)
 

Buiten centrumgebied (belanghebbendengebied):

Per vergunning (dagkaartje) €0,15 per kaartje (max.-150 st. per jaar)
 


Overige vergunningen
Centrumgebied:
Commerciële dagkaarten € 4,00 per kaart (max. 50/aanvraag)
Dagkaarten charitatieve instellingen € 1,00 per kaart (max, 50/aanvraag)
Vergunning voor ambulante diensten € 50,00 per jaar
Mantelzorgvergunningen voorzien van een indicatiestelling gratis

Buiten centrumgebied
Commerciële dagkaarten: € 2,00 per kaart (max. 50/aanvraag)
Dagkaarten charitatieve instellingen € 0,50 per kaart (max. 50/aanvraag)
Mantelzorgvergunningen voorzien van een indicatiestelling: gratis.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Centrumgebied: € 50,00 per vergunning
Buiten centrumgebied: € 10,00 per vergunning
 

Overige
Omwisselen van een parkeervergunning bij wijziging kenteken € 5,00 per vergunning
 

Artikel 4. Inwerkingtreding

  1. Deze verordening, inclusief de tarieventabel 2010, treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
  2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Sluiting

Behorende bij raadsbesluit van 23 december 2010.
 

Kenmerk: 10raad00822