Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard 2008
CiteertitelVerordening wijziging APV 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 149 Gemeentewet
  2. Dienstenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2012 n.v.t. Wijzigingsverordening APV 22-12-2011 Onbekend 11b&w00691

Tekst van de regeling

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 22 december 2011

 

gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 22 november 2011
registratienummer: 11b&w00691

 

gelet op de Gemeentewet:

 

Besluit:
 

De APV Valkenswaard 2008 te wijzigen door het huidige artikel 1.9 te vervangen en artikel 1.10 toe te voegen
 

Artikel

De APV Valkenswaard 2008 te wijzigen door het huidige artikel 1.9 te vervangen en artikel 1.10 toe te voegen.

 

Artikel 1.9
Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is van toepassing voor de volgende artikelen in deze verordening:
• Artikel 2.9: Ontheffing van het verbod optreden als straatartiest;
• Artikel 2.28a Exploitatievergunning droge horeca;
• Artikel 2.39: Exploitatievergunning speelgelegenheid;
• Artikel 3.4: Vergunning seksinrichting;
• Artikel 5.14: Vergunning venten;
• Artikel 5.15: Vergunning standplaats;
• Artikel 5.16: Vergunning organisatie snuffelmarkt.

 

Artikel 1.10
Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de volgende artikelen in deze verordening:
• Artikel: 2.25 Vergunning evenementen;
• Artikel 4.18: Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen.

 

Sluiting

Valkenswaard, 22 december 2011
de gemeenteraad voornoemd,

 

 


de griffier, de voorzitter,
C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen