Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening tot tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de gemeentewet en de Parkeerverordening Valkenswaard 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2012 n.v.t. Wijzigingsverordening 02-11-2011 Onbekend 11raad00600

Tekst van de regeling

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 2 november 2011;

 

gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 27 september 2011;

 

registratienummer: 11raad00600;

 

gelet op artikel 225 van de gemeentewet en de Parkeerverordening Valkenswaard 2007:

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:
 

“Verordening tot tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010”.

 

Artikel

Artikel 1

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt;
1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 54,00.
2. De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen € 50,00.
3. Het bedrag van de ingevolge het tweede lid in rekening te brengen kosten wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.

 

Artikel 2

De Tarieventabel behorende bij de “Verordening Parkeerbelastingen 2010” wordt gewijzigd als volgt;

 

1. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt, voor de onderscheiden gebieden die op de bij de tarieventabel behorende en gewaarmerkte overzichtskaart zijn aangegeven:
• Centrum gebied: eerste 57 minuten € 0,60 (€ 0,20 per 19 minuten);
tweede en volgende uur € 1,36 ( € 0,50 per 22 minuten);
• Overig gebied (schil): € 1,36 per uur (€ 0,50 per 22 minuten)
maximaal dagtarief € 2,75. .

 

2. Het tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt, voor de onderscheiden
gebieden die op de bij de tarieventabel behorende en gewaarmerkte overzichtskaart zijn aangegeven:

 

 

Bewonersvergunning
 

Centrumgebied:
Eerste bewonersvergunning: € 75,00 per 2 jaar
Tweede bewonersvergunning: € 100,00 per 2 jaar
Derde bewonersvergunning of meer: € 200,00 per 2 jaar
 

Buiten centrumgebied (belanghebbendengebied):
Eerste bewonersvergunning: € 40,00 per 2 jaar
Tweede bewonersvergunning: € 40,00 per 2 jaar
Derde bewonersvergunning of meer: € 40,00 per 2 jaar

 

Bedrijvenvergunning
 

Centrumgebied:
Eerste bedrijvenvergunning: € 100,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning: € 200,00 per jaar
Derde bedrijvenvergunning of meer: € 300,00 per jaar
Tijdelijke bedrijvenvergunning € 120,00 per maand
 

Buiten centrumgebied:
Eerste bedrijvenvergunning lang parkeren: € 50,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning lang parkeren: € 100,00 per jaar
Derde bedrijvenvergunning of meer lang parkeren: € 150,00 per jaar
 

Buiten centrumgebied (belanghebbendengebied):
Eerste bedrijvenvergunning: € 50,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning: € 100,00 per jaar
Derde bedrijvenvergunning of meer: € 150,00 per jaar
Tijdelijke bedrijvenvergunning € 60,00 per maand
 

Overige
Eerste bedrijvenvergunning (algemeen): € 200,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning (algemeen): € 400,00 per jaar
Derde bedrijvenvergunning of meer (algemeen): € 600,00 per jaar

 

Dagvergunning voor bezoekers bewoners
 

Centrumgebied:
Per vergunning (dagkaartje) € 1,00 per kaartje
(max. 150 st. per jaar)
 

Buiten centrumgebied (belanghebbendengebied):
Per vergunning (dagkaartje) € 0,15 per kaartje
(max. 150 st. per jaar)

 

 

 

Overige vergunningen
 

Centrum gebied:
Commerciële dagkaarten € 4,00 per kaart (max. 50/aanvraag)
Dagkaarten charitatieve instellingen € 1,00 per kaart (max. 50/aanvraag)
Vergunning voor ambulante diensten € 50,00 per jaar
Mantelzorgvergunningen voorzien van een indicatiestelling gratis
 

Buiten centrumgebied
Commerciële dagkaarten € 2,00 per kaart (max. 50/aanvraag)
Dagkaarten charitatieve instellingen € 0,50 per kaart (max. 50/aanvraag)
Mantelzorgvergunningen voorzien van een indicatiestelling gratis.

 

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Centrumgebied € 50,00 per vergunning
Buiten centrumgebied € 10,00 per vergunning

 

Overige
Omwisselen van een parkeervergunning bij wijziging kenteken € 5,00 per vergunning

 

Artikel 3 Inwerkingtreding
1. Deze verordening, inclusief de tarieventabel 2010, treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.