Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de "Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2011 n.v.t. Wijziging tarief 23-12-2010 Onbekend 10raad00782

Tekst van de regeling

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 23 december 2010;

 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
 

besluit
 

Artikel 1

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:
De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid bedraagt per eigendom € 190,00.
 

Artikel 2

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
 

Sluiting

Kenmerk: 10raad00782
 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 december 2010.
 

de gemeenteraad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,