Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regeling“Verordening tot derde wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010”.
Citeertitel“Verordening tot derde wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010”.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpParkeerbelasting

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Valkenswaard 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2013 n.v.t. Nieuwe regeling 01-11-2012 Onbekend Onbekend

Tekst van de regeling

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 1 november 2012;

 

gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 4 september 2012;
 


registratienummer: 12 raad …. ;

 

gelet op artikel 225 van de gemeentewet en de Parkeerverordening Valkenswaard 2007:

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:
 

“Verordening tot derde wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010”.

 

Artikel 1

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt;
1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 56,00.
2. De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen € 50,00.
3. Het bedrag van de ingevolge het tweede lid in rekening te brengen kosten wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.
 

Artikel 2

De Tarieventabel behorende bij de “Verordening Parkeerbelastingen 2010” wordt gewijzigd als volgt;

1. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt, voor de onderscheiden gebieden die op de bij de tarieventabel behorende en gewaarmerkte overzichtskaart zijn aangegeven:
• Centrum gebied: eerste 50 minuten € 0,60;
tweede en volgende uur € 1,50;
maximaal 4 uur;
• Overig gebied (schil): € 1,50 per uur;
maximaal dagtarief € 3,00. .

2. Het tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt, voor de onderscheiden
gebieden die op de bij de tarieventabel behorende en gewaarmerkte overzichtskaart zijn aangegeven:

 

 

Bewonersvergunning
Centrumgebied:
Eerste bewonersvergunning: € 85,00 per 2 jaar
Tweede bewonersvergunning: € 110,00 per 2 jaar
Derde bewonersvergunning of meer: € 220,00 per 2 jaar
Buiten centrumgebied (belanghebbendengebied):
Eerste bewonersvergunning: € 45,00 per 2 jaar
Tweede bewonersvergunning: € 45,00 per 2 jaar
Derde bewonersvergunning of meer: € 45,00 per 2 jaar

Bedrijvenvergunning
Centrumgebied:
Eerste bedrijvenvergunning: € 110,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning: € 220,00 per jaar
Derde bedrijvenvergunning of meer: € 330,00 per jaar
Tijdelijke bedrijvenvergunning € 135,00 per maand
Buiten centrumgebied:
Eerste bedrijvenvergunning lang parkeren: € 55,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning lang parkeren: € 110,00 per jaar
Derde bedrijvenvergunning of meer lang parkeren: € 165,00 per jaar
Buiten centrumgebied (belanghebbendengebied):
Eerste bedrijvenvergunning: € 55,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning: € 110,00 per jaar
Derde bedrijvenvergunning of meer: € 165,00 per jaar
Tijdelijke bedrijvenvergunning € 70,00 per maand
Overige
Eerste bedrijvenvergunning (algemeen): € 220,00 per jaar
Tweede bedrijvenvergunning (algemeen): € 440,00 per jaar
Derde bedrijvenvergunning of meer (algemeen): € 660,00 per jaar

Dagvergunning voor bezoekers bewoners
Centrumgebied:
Per vergunning (dagkaartje) € 1,10 per kaartje
(max. 100 st. per adres)
Buiten centrumgebied (belanghebbendengebied):
Per vergunning (dagkaartje) € 0,20 per kaartje
(max. 100 st. per adres)

 

 

Overige vergunningen
Centrum gebied:
Commerciële dagkaarten € 4,50 per kaart (max. 50/aanvraag)
Dagkaarten charitatieve instellingen € 1,10 per kaart (max. 50/aanvraag)
Vergunning voor ambulante diensten € 55,00 per jaar
Mantelzorgvergunningen voorzien van een indicatiestelling gratis
Buiten centrumgebied
Commerciële dagkaarten € 2,20 per kaart (max. 50/aanvraag)
Dagkaarten charitatieve instellingen € 0,55 per kaart (max. 50/aanvraag)
Mantelzorgvergunningen voorzien van een indicatiestelling gratis.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Centrumgebied € 55,00 per vergunning
Buiten centrumgebied € 11,00 per vergunning

Overige
Omwisselen van een parkeervergunning bij wijziging kenteken € 5,50 per vergunning

 

Artikel 3

1. Deze verordening, inclusief de tarieventabel 2010, treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.