Handhavingsverordening Wet werk en bijstand

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Wet werk en bijstand
CiteertitelHandhavingsverordening Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8a Wet Werk en Bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2007 n.v.t. nieuwe verordening 26-10-2006 Onbekend onbekend

Artikel 1

Burgemeester en wethouders dragen in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand evenals van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand, zorg voor het opstellen van een handhavingsplan.

 

Artikel 2

In het in artikel 1 genoemd handhavingsplan zal in ieder geval worden opgenomen informatie met betrekking tot het beleid betreffende:
1. een gemeentelijke visie op handhaving;
2. aanpak fraudepreventie;
3. aanpak frauderepressie.
 

Artikel 3

Het college stelt regels ten aanzien van:
a. de bevoegdheid tot terugvordering als bedoeld in artikel 58 van de wet;
b. de bevoegdheid tot verhaal als bedoeld in artikel 61 van de wet op het moment dat artikel 61 in werking treedt. Tot dat moment vindt, op grond van artikel 13 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand, verhaal plaats overeenkomstig de artikelen 92 tweede en derde lid, tot en met 105 en 141 van de Algemene bijstandswet.
 

Artikel 4

Deze Verordening kan worden aangehaald als: de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand.

 

 

Artikel 5

De Handhavingsverordening Wet werk en bijstand treedt in werking op 1 januari 2007. De voorgaande Handhavingsverordening Wet werk en bijstand van de gemeenten Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre, vastgesteld door de gemeenteraden, worden met ingang van 1 januari 2007 ingetrokken.