Verkiezingen Provinciale Staten én Dorpsraad in zicht (17-02-2011)

De provincie Noord-Brabant houdt zich bezig met allerlei activiteiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Ook bij u in de buurt. Op woensdag 2 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Door uw stem uit te brengen kunt u invloed uitoefenen op het provinciaal beleid. Gebruik daarom uw stemrecht en kies voor Brabant.

 

Waarom stemmen?
Als u stemt, heeft u invloed op de politiek voor de komende vier jaar en beslist u mee over zaken die ook u aangaan. Zo bepalen de Provinciale Staten in hoofdlijnen hoe de provincie is ingericht, waar woningen en bedrijventerreinen worden gebouwd en waar u van de natuur kunt genieten. Provinciale Staten bepalen ook de koers op terreinen als jeugdzorg, milieubeleid, waterbeheersing, cultuur, economische ontwikkeling, veiligheid, en ze zorgen voor een goede bereikbaarheid van steden en dorpen. Daarnaast geeft u, door te stemmen voor de Provinciale Staten, indirect uw stem voor de Eerste Kamer. Stemmen is tevens een voorrecht, want niet in elk land geldt een democratie als de onze.

 

Brief burgemeester voor nieuwe kiezers
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat iedereen gebruik maakt van zijn of haar stemrecht. De jongeren in de gemeente Valkenswaard die op 2 maart voor de eerste keer mogen gaan stemmen, hebben onlangs allemaal een brief ontvangen van burgemeester drs. A. Ederveen. In deze brief roept de burgemeester hen persoonlijk op om toch vooral gebruik te maken van hun kiesrecht op 2 maart.

 

Dorpsraad
Op woensdag 2 maart worden in onze gemeente, naast de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten, ook de verkiezingen gehouden voor de leden van de Dorpsraad Borkel en Schaft. Alleen inwoners van Borkel en Schaft kunnen daarvoor op die datum hun stem uitbrengen. De Dorpsraad bestaat uit negen leden. De inwoners van Borkel en Schaft kiezen op 2 maart de nieuwe Dorpsraad uit tien kandidaten. De kandidaten zijn (in willekeurige volgorde):
L.P.P.L. van den Burg (Louis), F.P.J. Kwinten (Frans), P.J.M. Versmissen, (Peter), H.J.C. Pijnenburg (Dirk), C.J.G.M. Goossens- Rijkers (Riny), L.H.M. Compen (Luc), J.A.M. Roothans-van Son (Annie), F.J.M. van Vonderen (Frans), J.P.C. Welte (Jeroen), F.P. Tilburgs (Frank).

 

Stembureaus
Hierna vindt u een overzicht van de stemlokalen:

 • Zorgcentrum Kempenhof, Antwerpsebaan 3
 • Buurtgebouw De Horizon, Amundsenstraat 5
 • Lunet Zorg, Mgr Zwijsenstraat 4
 • Buurthuis de Hijskraan 't Gegraaf, Seringenstraat 2
 • TafeltennisVereniging Valkenswaard, Hertog Hendrikstraat 3
 • Carolus Gebouw, Oranje Nassaustraat 8
 • Trefcentrum d'n Turfberg, van der Clusenstraat 4A
 • Gemeentehuis, De Hofnar 15
 • Zorgcentrum Taxandria, van de Venstraat 15
 • Parochiezaal H. Martinuskerk, Bergstraat 17
 • Dommelsche Bierbrouwerij, Brouwerijplein 85
 • Sporthal de Belleman, Bruninckxdal 2
 • Basisschool Schepelweijen, Hoefsmidwei 4
 • Clubgebouw 't Heike V.V. Dommelen, Loonderweg 15
 • Het Dorpshuis, Dorpsstraat 55

 

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

 

De stemlokalen zijn geopend van 's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur.

 

Let op:
De stemlokalen Het Weerderhuys (Markt 1) en Gebouw Openbare Werken (Emmalaan 26) zijn vervangen door stemlokaal: Gemeentehuis, de Hofnar 15.
In de hal van het Gemeentehuis zijn dus 2 stembureaus gevestigd.
Stemlokaal Rode Kruis gebouw (Gelukken 15A) is vervangen door: TafeltennisVereniging Valkenswaard, Hertog Hendrikstraat 3.

 

Meer informatie via websites
De speciale website http://www.brabant.nl/subsites/provinciale-statenverkiezingen.aspx bevat alle informatie over de verkiezingen: programma's, kandidatenlijsten, programmavergelijkingen en een een politieke agenda. Ook vindt u er uitspraken van bekende Brabanders. Uiteraard wordt er, net zoals van de reguliere provinciale website, doorgelinkt naar diverse relevante pagina's en de inmiddels goed bekende Stemwijzer.

 

Met eventuele vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer 040-2083444.