Verkiezingen Provinciale Staten én Dorpsraad in zicht (10-03-2011)

De provincie Noord-Brabant houdt zich bezig met allerlei activiteiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Ook bij u in de buurt. Op woensdag 2 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Door uw stem uit te brengen kunt u invloed uitoefenen op het provinciaal beleid. Gebruik daarom uw stemrecht en kies voor Brabant.

 

Speciale website

De speciale website http://www.brabant.nl/subsites/provinciale-statenverkiezingen.aspx bevat alle informatie over de verkiezingen: programma's, kandidatenlijsten, programmavergelijkingen en een een politieke agenda. Ook vindt u er uitspraken van bekende Brabanders. Uiteraard wordt er, net zoals van de reguliere provinciale website, doorgelinkt naar diverse relevante pagina's en de inmiddels goed bekende Stemwijzer. Verder organiseert de provincie op zaterdag 19 februari aanstaande van 10.00 tot 16.00 uur een open dag in het provinciehuis in Den Bosch. Naast politieke stands, inhoudelijke informatie en amusement voorziet het programma in entertainment door een bekende Brabantse artiest. Wie? Dat blijft nog een verrassing.

 

Maak gebruik van uw stemrecht op 2 maart!

De kiezer in de gemeente Valkenswaard kan op 2 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen stemmen in een stembureau naar keuze.

 

Stempas en kiezerspas
Bij de verkiezingen ontvangt u een STEMPAS. Met deze stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente Valkenswaard gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van het stemlokaal in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen, dan kan dat. Als u uw stempas kwijt raakt, dan kunt u tot en met dinsdag 1 maart, tot uiterlijk 12.30 uur, persoonlijk een vervangend exemplaar aanvragen bij het Klantcontactcentrum. Hiervoor moet u wel uw legitimatiebewijs meebrengen. U krijgt dan een nieuwe stempas. Mocht u de oude stempas later weer terugvinden, dan kunt u die niet meer gebruiken.

 

Wilt u zelf in een andere gemeente binnen de provincie Noord-Brabant gaan stemmen, dan kunt u bij het Klantcontactcentrum een kiezerspas aanvragen. Dit kan nog tot uiterlijk vrijdag 25 februari via een mondeling verzoek.

 

Alleen met de stempas stemmen
Het overleggen van de stempas in het stembureau is verplicht. U meldt zich met de stempas in een stembureau. U bent verplicht ook een legitimatiebewijs mee te nemen, omdat de stembureauleden u daarnaar zullen vragen.
Een kiezer die zich in een stemlokaal meldt zonder stempas, kan geen vervangend exemplaar krijgen en kan niet meer stemmen.

 

Machtigen
Als u op 2 maart aanstaande niet zelf kunt gaan stemmen dan kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen. Voorwaarde is dat de gemachtigde persoon ook in de gemeente Valkenswaard woont en kiesgerechtigd is. Op de achterzijde van de stempas kunt u de kaart omzetten in een volmacht en u geeft hem aan de gemachtigde met een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit kan tot op de verkiezingsdag. De gemachtigde moet gelijktijdig de eigen stempas en de volmacht inleveren bij het stembureau. Er wordt aan de gemachtigde om een legitimatiebewijs van u gevraagd. Een kiezer kan maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen (en zijn/haar eigen stem).

 

Dorpsraad

Op woensdag 2 maart worden in onze gemeente, naast de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten, ook de verkiezingen gehouden voor de leden van de Dorpsraad Borkel en Schaft. Alleen inwoners van Borkel en Schaft kunnen daarvoor op die datum hun stem uitbrengen.

 

De wijkraad bestaat uit negen leden. De inwoners van Borkel en Schaft kiezen op 2 maart de nieuwe wijkraad uit tien kandidaten. De kandidaten zijn (in willekeurige volgorde):
L.P.P.L. van den Burg (Louis), F.P.J. Kwinten (Frans), P.J.M. Versmissen, (Peter), H.J.C. Pijnenburg (Dirk), C.J.G.M. Goossens- Rijkers (Riny), L.H.M. Compen (Luc), J.A.M. Roothans-van Son (Annie), F.J.M. van Vonderen (Frans), J.P.C. Welte (Jeroen), F.P. Tilburgs (Frank).