Verkiezingen op 12 september

Op woensdag 12 september zijn de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. Wie stemt, heeft invloed op de politiek voor de komende vier jaar. U beslist zo mee over zaken die u direct aangaan.

Denk daarbij aan onderwerpen als sociale voorzieningen, belastingen, onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, veiligheid, milieu en natuurbescherming. Daarnaast is stemmen een voorrecht. Want niet in elk land geldt een democratie als de onze. En zelfs in Nederland is het wel eens anders geweest.

Vrijwel alle Nederlanders van achttien jaar en ouder hebben de mogelijkheid om mee te beslissen over het bestuur van hun land, provincie of gemeente. Grijp deze mogelijkheid daarom aan en breng uw stem uit op woensdag 12 september aanstaande!

Volmacht

Als u op 12 september niet zelf kunt gaan stemmen voor de verkiezing van de leden van Tweede Kamer, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Voorwaarde is dat de gemachtigde persoon ook in de gemeente Valkenswaard woont en kiesgerechtigd is. Op de achterzijde van de stempas kunt u de kaart omzetten in een volmacht en u geeft hem aan de gemachtigde met (een kopie van) uw legitimatiebewijs. Dit kan tot op de verkiezingsdag. De gemachtigde moet gelijktijdig de eigen stempas en de volmacht inleveren bij het stembureau. Er wordt aan de gemachtigde om (een kopie van) uw legitimatiebewijs gevraagd en dat van hemzelf/haarzelf. Een kiezer kan maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen (en zijn/haar eigen stem)

Kiezerspas

Als u wel zelf wilt stemmen maar u kunt dat op 12 september niet in Valkenswaard, dan kunt u de stempas laten omzetten in een kiezerspas. Daarmee kunt u dan in elk stembureau in het land gaan stemmen. Dit kunt u nog doen na ontvangst van de stempas tot en met 6 september aanstaande. U levert uw stempas in bij het Klantcontactcentrum en deze wordt direct omgezet in een kiezerspas.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Klantcontactcentrum, de Hofnar 15, Valkenswaard of kijk op www.verkiezingen2012.nl.

Meer informatie over de volgende onderwerpen