Veel gestelde vragen - verkiezingen Provinciale Staten

Openingstijden stemlokalen
De stemlokalen gaan om 07.30 uur open en sluiten om 21.00 uur.

 

Naar welk stemlokaal gaat u?
U krijgt een stempas thuisgestuurd. Op deze stempas staat een stemlokaal bij u in de buurt.

 

U bent niet verplicht om naar dit stembureau te gaan. U kunt in elk ander lokaal binnen de gemeente Valkenswaard uw stem uitbrengen. Op de achterkant van de kandidatenlijst, die ruimschoots voor de verkiezing huis aan huis wordt bezorgd, staan alle stembureaus binnen de gemeente. U vindt ze ook op deze site.

 

Bent u op 2 maart niet in de gemeente?
Bent u op 2 maart niet in Valkenswaard en dus zelf niet in staat om uw stem uit te brengen? Denk dan aan de mogelijkheid om iemand een volmacht te geven. Iemand die stemt in een stembureau in de gemeente Valkenswaard, kunt u tot de laatste dag machtigen op de achterkant van uw stempas.

 

Let op!
Zorg dat u een kopie van een legitimatiebewijs van de volmachtgever bij u heeft. Dit is nieuw bij deze verkiezing.

 

U kunt hoogstens twee volmachtstemmen uitbrengen en dat moet tegelijk met uw eigen stem.

 

Ontvangst van de stempas
Op het adres waar u stond ingeschreven op 18 januari 2011, ontvangt u uw stempas. De stempassen worden voor 16 februari bezorgd.

 

Heeft u op 16 februari nog geen stempas ontvangen? Bel dan met het Klantcontactcentrum telefoonnummer 040-2083444.

 

Kunt u stemmen zonder stempas?
Nee, het werken met stempassen heeft tot gevolg dat het onmogelijk is om op de verkiezingsdag bij het stembureau (of bij de gemeente) een vervangende stempas te krijgen. Het is namelijk niet mogelijk om op de dag van stemming het Register Ingetrokken Stempassen nog aan te passen. Met een vervangende stempas zouden mensen anders dubbel kunnen stemmen.

 

Bent u uw stempas kwijt? Of heeft u geen stempas ontvangen?
U kunt tot en met 1 maart, 12.30 uur een vervangende stempas verkrijgen aan de balie van het Klantcontactcentrum. U neemt hierbij uiteraard uw legitimatiebewijs mee.

 

U bent onlangs verhuisd en heeft alleen een stempas van de oude gemeente
U mag alleen stemmen in de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer stond geregistreerd en waar u de stempas heeft ontvangen. Kiezers die in de tussentijd naar een andere gemeente zijn verhuisd, mogen in hun nieuwe gemeente niet stemmen. Wel kunt u uw stempas om laten zetten in een kiezerspas zodat u in de hele provincie Noord-Brabant kan stemmen.

 

Met hoeveel volmachten mag een kiezer stemmen?
Kiezers kunnen maximaal twee volmachten aannemen en de daarbij behorende stemmen uitbrengen. Deze regel is bedoeld om het ronselen van volmachten te voorkomen.

 

Kandidatenlijsten
De kandidatenlijst wordt in de week van 21 februari 2011 huis aan huis verspreid. Op ieder woonadres wordt een exemplaar bezorgd zodat u thuis al kunt bekijken op welke kandidaat u uw stem gaat uitbrengen. Daarnaast liggen de kandidatenlijsten tijdig ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

 

Toegankelijkheid stemlokaal
Alle stemlokalen in Valkenswaard zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

 

Wat is het Register van Ingetrokken Stempassen (RIS)?
Het RIS is een register waarin alle stempassen zijn opgenomen die niet meer geldig zijn. Het kan hier gaan om verloren of beschadigde stempassen. Ook bij het aanvragen van een kiezerspas of het verlenen van een schriftelijke volmacht worden de gegevens van de stempas in het RIS opgenomen. Op de dag van stemming zijn alle stembureaus in Valkenswaard in het bezit van een kopie van het RIS.

 

Niet roken in het stemlokaal!
In de stemlokalen geldt een rookverbod.
De leden van de stembureaus wijzen kiezers zonodig op het rookverbod.

 

Mag een lichamelijk gehandicapte kiezer worden geholpen?
Ja. Als de leden van een stembureau merken dat een kiezer door zijn lichamelijke gesteldheid hulp nodig heeft bij het uitbrengen van zijn stem, kunnen zij toestaan dat anderen deze kiezer helpen. Zij kunnen dit ook zelf doen.

 

Mogen kiezers zonder lichamelijke handicap worden geholpen omdat zij moeite hebben met zelfstandig stemmen?
Nee. Volgens de Kieswet is het verlenen van bijstand alleen toegestaan op grond van een lichamelijk handicap. Andere kiezers moeten zelfstandig te werk gaan. Personen die niet in staat zijn om bij de verkiezingen hun wil te bepalen (wilsonbekwamen), mogen niet stemmen.