Stemmen op NS-station

In circa 40 gemeenten is er een stemlokaal in het NS-station. U kunt daar alleen stemmen als u woont in de gemeente waar het station is gelegen. Ligt het station in een andere gemeente, maar wel in de provincie Noord-Brabant, dan moet u uw stempas eerst laten omzetten in een kiezerspas. Dit kan t/m vrijdag 25 februari 2011 , 12.30 uur bij het Klantcontactcentrum, de Hofnar 15 te Valkenswaard.