Provinciale Staten en Dorpsraad Borkel & Schaft (10-01-2011)

Op woensdag 2 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De provincie Noord-Brabant houdt zich bezig met allerlei activiteiten die invloed hebben op uw leefomgeving.

 

Op woensdag 2 maart worden in Valkenswaard, naast de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten, ook de verkiezingen gehouden voor de leden van de Dorpsraad Borkel en Schaft. Alleen inwoners van Borkel en Schaft kunnen daarvoor op die datum hun stem uitbrengen.

 

Volmachten

Als u op 2 maart 2011 niet zelf kunt gaan stemmen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan op twee manieren.

 

1. Stempas omzetten in een volmacht
Voorwaarde is dat de gemachtigde persoon ook in de gemeente Valkenswaard woont en kiesgerechtigd is. Op de achterzijde van de stempas kunt u de kaart omzetten in een volmacht en u geeft hem aan de gemachtigde met (een kopie van) uw legitimatiebewijs. Dit kan tot op de verkiezingsdag (2 maart 2011).
De gemachtigde moet gelijktijdig de eigen stempas en de volmacht inleveren bij het stembureau. Er wordt aan de gemachtigde om (een kopie van) uw legitimatiebewijs gevraagd en dat van hemzelf/haarzelf.. Een kiezer kan maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen (en zijn/haar eigen stem)

 

2. Schriftelijke volmacht aanvragen bij de gemeente
Als u iemand wilt machtigen uit een andere gemeente binnen de provincie, dan moet u dit schriftelijk aanvragen. Het formulier is verkrijgbaar vanaf 5 januari 2011 bij het Klantcontactcentrum. De aanvraag moet uiterlijk op 16 februari 2011 bij het Klantcontactcentrum van uw eigen woongemeente worden ingediend.
Let op: u hoeft niet te wachten met het indienen van een aanvraag tot na de ontvangst van uw stempas (deze ontvangt u pas rond 14 februari 2011). Heeft u hem wel ontvangen, dan levert u hem weer in samen met het aanvraagformulier. De gemachtigde ontvangt van de gemeente een volmachtbewijs. De gemachtigde moet gelijktijdig zijn stempas met het volmachtbewijs inleveren bij zijn/haar stembureau. Er wordt aan de gemachtigde om een legitimatiebewijs gevraagd. Een kiezer kan maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen (en zijn/haar eigen stem).

 

Kiezerspas

Als u wel zelf wilt stemmen maar u kunt dat op 2 maart 2011 niet in uw eigen woongemeente, dan kunt u de stempas laten omzetten in een kiezerspas. Daarmee kunt u dan in elk stembureau binnen de provincie Noord-Brabant gaan stemmen. U kunt dit op twee manieren aanvragen:

 

Met een schriftelijk verzoek
Het formulier is verkrijgbaar vanaf 5 januari.2011 bij het Klantcontactcentrum. De aanvraag moet uiterlijk op 16 februari 2011 bij het Klantcontactcentrum van uw eigen woongemeente worden ingediend.
Let op: u hoeft niet te wachten met het indienen van een aanvraag tot na de ontvangst van uw stempas (deze ontvangt u pas rond 14 februari 2011). Heeft u hem wel ontvangen, dan levert u hem weer in samen het aanvraagformulier.

 

Met een mondeling verzoek
Dit kunt u nog doen na ontvangst van de stempas tot en met 25 februari 2011. U levert uw stempas in bij het Klantcontactcentrum en deze wordt direct omgezet in een kiezerspas.