Provinciale Staten- én Dorpsraadsverkiezingen in zicht (03-02-2011)

De provincie Noord-Brabant houdt zich bezig met allerlei activiteiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Ook bij u in de buurt. Op woensdag 2 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Door uw stem uit te brengen kunt u invloed uitoefenen op het provinciaal beleid. Gebruik daarom uw stemrecht en kies voor Brabant.

 

Waarom stemmen?
Als u stemt, heeft u invloed op de politiek voor de komende vier jaar en beslist u mee over zaken die u direct aangaan. Zo bepalen de Provinciale Staten in hoofdlijnen hoe de provincie is ingericht, waar woningen en bedrijventerreinen worden gebouwd en waar u van de natuur kunt genieten.

 

De Provinciale Staten bepalen ook de koers op terreinen als jeugdzorg, milieubeleid, waterbeheersing, cultuur en economische ontwikkeling, en ze zorgen voor een goede bereikbaarheid van steden en dorpen. Zo zijn bijvoorbeeld veel fietsroutes, wegen en streekbusverbindingen door de provincie tot stand gebracht. Daarnaast geeft u, door te stemmen voor de Provinciale Staten, indirect uw stem voor de Eerste Kamer. Stemmen is tevens een voorrecht, want niet in elk land geldt een democratie als de onze.

 

Dorpsraad
Op woensdag 2 maart worden in onze gemeente, naast de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten, ook de verkiezingen gehouden voor de leden van de Dorpsraad Borkel en Schaft. Alleen inwoners van Borkel en Schaft kunnen daarvoor op die datum hun stem uitbrengen.

 

De dorpsraad bestaat uit negen leden. De inwoners van Borkel en Schaft kiezen op 2 maart deze negen leden uit tien kandidaten.
Die kandidaten zijn (in willekeurige volgorde):
L.P.P.L. van den Burg (Louis), F.P.J. Kwinten (Frans), P.J.M. Versmissen, (Peter), H.J.C. Pijnenburg (Dirk), C.J.G.M. Goossens- Rijkers (Riny), L.H.M. Compen (Luc), J.A.M. Roothans-van Son (Annie), F.J.M. van Vonderen (Frans), J.P.C. Welte (Jeroen), F.P. Tilburgs (Frank).

 

Bij de vorige verkiezing (2007) was men verplicht om 9 kandidaten te kiezen, dit is gewijzigd. Kiezers brengen nu hun stem uit op 6 kandidaten. Bij de telling van alle stemmen wordt dan duidelijk welke 9 kandidaten de meeste stemmen hebben behaald: zij komen in de dorpsraad.