Onderhoud uitbesteed

Bij de vaststelling van de begroting voor 2005 heeft de gemeenteraad onder meer besloten om de onderhoudswerkzaamheden aan de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties (VRI) uit te besteden. Met ingang van 18 juli 2005 worden deze onderhoudswerkzaamheden niet meer door gemeentelijke medewerkers uitgevoerd, maar door de firma Heijmans. U kunt de wagen(s) van dit bedrijf dus op straat tegenkomen.

Melden van storingen ongewijzigd

Voor u als inwoner heeft deze wijziging geen gevolgen voor het melden van storingen. Als u storingen wilt melden aan openbare verlichting (of VRI), dan kunt u dat gewoon blijven doen via het centrale telefonische meldpunt van de gemeente Valkenswaard. Het meldpunt is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

Telefonisch via nummer: 040-2083444

Belt u buiten kantoortijden, dan wordt u doorverbonden met een automatisch keuzemenu, waarbij in spoedeisende zaken een doorschakeling plaatsvindt naar de betreffende dienstdoende behandelaar. In alle andere gevallen wordt u doorgeschakeld naar een voicemailbox met diverse opties, waarin u uw boodschap kunt achterlaten.

Nummers op lichtmasten

Overigens is de gemeente bezig met het nummeren van alle lichtmasten. Dit project is bijna gereed. Als u een storing wilt melden, verzoeken wij u om even op de betreffende lichtmast naar het nummer te kijken, vóórdat u het meldpunt belt. Met behulp van deze informatie kan uw klacht nog adequater verholpen worden.