Gladheidsbestrijding

Maak uw keuze:

In geval van gladheid rukken in de gemeente Valkenswaard zeven strooiwagens tegelijkertijd uit op vaste routes, namelijk twee fietspadroutes, twee routes met doorgaande wegen en grotere wijkontsluitingswegen en drie routes met overige wijkontsluitingswegen en een aantal kleinere wegen in de woonwijken.

Onze gemeente wordt tevens doorkruist door twee routes van de provincie. De provincie verzorgt op deze twee routes de gladheidsbestrijding van zowel de rijbaan als de fietspaden. Deze twee routegedeelten bevatten de N69, dus Luikerweg, provinciale weg Markt en Eindhovenseweg. Verder strooit de provincie op de Westerhovenseweg, Bergstraat, Dommelseweg en Leenderweg

Samenwerking

De gemeente Valkenswaard participeert in de Centrale Alarmering Gladheid in de regio zuidoost Brabant. Hierin nemen Rijkswaterstaat, de provincie en 18 gemeenten onder voorzitterschap van de gemeente Eindhoven, plaats.

Indeling van wegen

De gemeente Valkenswaard heeft een gladheidsbestrijdingplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven welke wegen het eerst begaanbaar moeten zijn, deze wegen vallen in de zogenoemde categorie 1, 2 of 3. De drie categorieën hebben dezelfde prioriteit in de gladheidsbestrijding. Hieronder vallen de doorgaande wegen, wijkontsluitingswegen, de meeste buitenwegen, een aantal kleinere wegen in de woongebieden, winkelgebieden en op de bedrijventerreinen en de fietspaden. Op deze wegen wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid en sneeuw geruimd. De wegen van deze drie categorieën zijn opgenomen in de bovengenoemde 7 vaste routes. De overige wegen worden alleen onder reguliere werktijd gestrooid indien materieelinzet niet langer nodig is voor de categorie 1, 2 en 3-wegen, de gladheid langere tijd aanhoudt, bij extreme sneeuwval en als de hoeveelheid zout c.q. stroefmakend materiaal toereikend is.

Niet strooien in  'woonstraten'

De echte ‘woonstraten’ in de gemeente vallen buiten de strooiroutes. Het strooien van alle straten in de gemeente is niet mogelijk omdat het zeer arbeidsintensief is en heel hoge kosten met zich meebrengt. Andere redenen om in woonstraten niet te strooien zijn:

  • strooizout werkt alleen goed bij voldoende verkeersintensiteit en -snelheid in een straat, omdat er anders geen vermenging met sneeuw optreedt,
  • strooizout is belastend voor het milieu; de gemeente wil deze schade beperken,
  • in de woonstraten maken geparkeerde auto’s en andere obstakels het vaak onmogelijk om te kunnen strooien en/of sneeuw te ruimen,
  • het ruimen van sneeuw is tijdrovend en vaak probleemverleggend, smeltwater kan bijvoorbeeld niet meer in straatkolken komen door de opzij geschoven sneeuw. Bij vorst wordt het probleem dan nog groter.

Voetgangersgebied en trottoirs

Behalve het creëren van looppaden in het voetgangersgebied van het centrum van Valkenswaard, strooit de gemeente niet op stoepen en trottoirs. Dat is praktisch niet mogelijk. De gemeente doet een beroep op alle inwoners om het trottoir voor de woning sneeuw- en ijsvrij te houden. Op deze manier kan in de winter iedereen met een gerust hart de deur uit.

Met vragen over de gladheidsbestrijding kunt u terecht bij de heer P. Hoeks van het team Beheer Openbare Ruimte (BOR), telefoonnummer 040-2083593.   

Strooiroutes

Om de gladheid zo goed mogelijk te bestrijden, worden er tegelijk zeven routes gereden verdeeld over drie categorieën. Deze drie categorieën hebben dezelfde prioriteit in de gladheidsbestrijding. De indeling heeft enkel te maken met de grootte van het toepasbare materieel.

De drie categorieën omvatten de wegen en fietspaden die belangrijk zijn voor het doorgaande verkeer en de ontsluiting van met name woongebieden, winkelcentra, bedrijventerreinen en verzorgingstehuizen. Deze wegen en fietspaden worden bij voorrang zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij gehouden. Dit gebeurt zowel overdag als 's nachts. Er wordt gestrooid en eventueel sneeuw geruimd.

Het bestrijden van gladheid op wegen die niet tot de drie categorieën behoren, gebeurt alleen tijdens langdurige gladheid, als er voldoende materieel en strooizout beschikbaar is en nadat voldoende maatregelen zijn getroffen voor de wegen en fietspaden die wel tot de drie categorieën behoren.

De gemeente doet een beroep op alle inwoners om het trottoir voor de woning sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden. Op deze manier kan in de winter iedereen met een gerust hart de deur uit.

Downlad hier de strooiroutes:

terug naar boven

Eerste categorie

Abdijweg, Amundsenstraat, Barentszstraat, Bekenweg, Bergeijksedijk, Bosstraat (tussen Eindhovenseweg en Europalaan), Brouwerijdreef, Bruggerdijk, Brugse Heide, Carolusdreef, Columbusstraat, Damianusdreef, Den Haas (tussen Warande en Leenderweg), De Schafterekker, De Smelen, De Vest (tussen Zuidelijke Randweg en Zeelberg), Dommelstraat, Dorpsstraat, Europalaan, Geenhovensedreef, Grensweg, Hazelaar, Heierdijk, Hoeverdijk, Kapellerpad, Kapelweg, Klein Borkel, Kluizerdijk (tussen Opperheide en Koppeldijk), Koningsvaren, Koppeldijk, Kornoeljelaan, Korte Voren, Kromstraat (tussen Amundsenstraat en Dommelseweg), Lange Voren, Lijsterbeslaan, Maastrichterweg, Merendreef, Nieuwe Waalreseweg, Norbertusdreef, Opperheide, Oude Dorpsstraat, Peedijk, Paukesvenweg, Schafterdijk, Sportparkdreef, Sportstraat, Tienendreef, Valkenierstraat (tussen Eindhovenseweg en Europalaan), Van Linschotenstraat, Waalreseweg (tussen Nieuwe Waalreseweg en Carolusdreef), Warande, Weegbree, Zeelbergseweg (tussen Korte Voren en Lange Voren), Zeelberg (tussen Zandbergstraat en De Vest) en Zuidelijke Randweg.

terug naar boven

Tweede categorie

Min. Aalbersestraat, Adrianusdal, Ambrosiusdal, Anemoonlaan, Annadal, Antwerpsebaan, Bakkerstraat, Beatrixstraat, Beelmanstraat (tussen Boterpotplein en Karel Mollenstraat Zuid), Beiaardstraat, Berkenstraat, Bernardusdal, Boekweitbeemd, Bosstraat (tussen Europalaan en Valkenierstraat), Boterpotplein, Brakenstraat, Bremlaan, Bunderstraat, Centiemhof, Corridor, Crocuslaan, Crusaethof, Daalderhof, De Haak, De Hofnar, Deken Mandersplein, Deken Frankenstraat, De Kreijenbeek, De Langveter, De Lentenier, De Molensteen, Den Dries, Den Haas (tussen Hazestraat en Warande), Dennenlaan, De Sil, De Stad, De Vest (tussen Zeelberg en J.F. Kennedylaan), De Vlasroot (tussen Leenderweg en Weteringstraat), De Wilde Wingerd, Dijkstraat, Distelstraat, Doctor Schaepmanstraat, Dokter Dagevosstraat, Dollarhof, Dotterbeemd, Dragonder, Dukaathof, Emmalaan, Escudohof, Evelinadal, Florijnhof, Franciscusdal, Frans van Beststraat, Gagelstraat, Gaspeldoornlaan, Gasthuisstraat en P-plaats, ventweg Geenhovensedreef (tussen Distelstraat en Gaspeldoornlaan), ventweg Geenhovensedreef (tussen Haagstraat en Dokter Dagevosstraat), Gele Rijersplein, Goudenrijderhof, Groenstraat, Haagstraat, Handwerkstraat, Havik, Hazestraat, Heggeroosstraat, Heistraat, Het Nuweleind, Het Scheperseind, Hoefsmidwei, Hoeve, Hoge Akkers Hortensia, Houtvesterwei (tussen Schutterwei en Tapperwei), Hulstbeemd, Hyacinthlaan, Irislaan, Jan Vlekkestraat, Jeneverbeslaan, J.F. Kennedylaan, Kardinaal de Jongstraat, Jorisdal, Judocus Smitsstraat, Julianastraat, Kaarsmakerwei, Kantwerkerwei, Karel Mollenstraat-Noord, Karel Mollenstraat-Zuid, Keersop, Keersopperweg, Kempischebaan, Kerkakkerstraat (tussen Bergstraat en Daalderhof), Kerkhofstraat, Kerkweg (tussen Torenstraat en Beiaardstraat), Kerstroostraat (tussen De Wilde Wingerd tot Lijsterbeslaan), Kerverijplein, Kerverijstraat, Keurvorsterhof, Klaproosstraat, Kloosterplein, Koeherderwei, Korenstraat, Korfvlechterwei, Kroonhof, Laurentiusdal, ventweg Leenderweg bij Brabantia, Le Sage ten Broekstraat, Lindenstraat, Looierwei, Loonderweg, Maastrichterweg (tussen Markt en Zuidelijke Randweg en het binnenterrein van de Brandweer), Mahonia, Margrietstraat, Marktplein, Meerstraat, Meidoornlaan (tussen Nieuwe Waalreseweg en Jeneverbeslaan), Metserwei, Mgr. Poelsstraat, Mgr. Smetsstraat, Mgr. Zwijsenstraat, Molenstraat (tussen de Lentenier en Hoeve), Mouterwei, Mulderwei, Munthof (tussen Centiemhof en Brouwerijdreef), Nieuwe Waalreseweg P-plaats ‘t-Gegraaf, Nieuwstraat, Oranje Nassaustraat, Pastoor Bolsiusstraat, Pastoor Heerkensdreef en P-plaatsen, Pastoor van Vroonhovenstraat en P-plaats, Peperstraat, Piasterhof, Plataanlaan, Prins Bernhardstraat, Prinses Irenebrigadeplein, Reiger, Reisvennestraat, Rosheuvel, Schutterwei, Seringenstraat, Sint-Jansplein, Sparrenlaan, Sperwer, Stadselaan, Steenbakkerwei, Stripperwei, Tapperwei, Tinnegieterwei P-plaats keren, Torenstraat, Valkenierstraat (tussen Europalaan en Sparrenlaan), Van Cuykstraat (tussen De Smelen en Bunderstraat), Van der Clusenstraat, Van de Venstraat, Van Heinsbergdal en P-plaats, Venbergseweg, Vlasserwei (tussen Koeherderwei en Damianusdreef), Waalreseweg (tussen Markt en Carolusdreef), Weteringstraat, Weverwei, Wilhelminapark (tussen Emmalaan en Margrietstraat c.q. Irenestraat), Willibrorduslaan, Wolbergstraat, Wouw, Zeelberg (tussen De Sil en De Vest), Zeelbergseweg (tussen Het Scheperseind en Korte Voren) en Zeggebeemd (tussen Dotterbeemd en Hulstbeemd).

terug naar boven

Derde categorie

Aangelag en fietspad Aangelag, Acacialaan en fietspaden Acacialaan, fietspad tussen Adrianusdal en Tienendreef, fietspad Barentszstraat, fietspad Bergeijksedijk, fietspaden Brouwerijdreef, fietspaden Carolusdreef, fietspaden Damianudreef, fietspaden De Smelen, De Vest, De Voort, fietspad Dragonder, fietspaden Europalaan, ventweg Europalaan tussen Bosstraat en Valkenierstraat, fietspaden Geenhovensedreef, Hoefsmidwei tussen De Voort en Haarsnijderwei, Helenadal, Hubertusdal, fietspaden J.F. Kennedylaan, Kleine Meerlaan, fietspad Kloosterstap, fietspaden Maastrichterweg, fietspaden Merendreef, ventweg Merendreef, fietspaden Mgr. Smetsstraat, Molenstraat (tussen Luikerweg en Antwerpsebaan), fietspaden Nieuwe Waalreseweg, Parallelweg-Noord, Parallelweg-Oost, fietspad tussen Radermakerwei en Hubertusdal, fietspad tussen Rudolfusdal en Stokerwei/Looierwei, fietspad Schoolpad, Stoelenmatterwei, fietspad tussen Stoelenmatterwei en Hubertusdal, Stokerwei, fietspaden Tienendreef, fietspad tussen Tienendreef en Mgr. Zwijsenstraat, fietspaden Valkenierstraat, rondje fietspaden Waalreseweg, fietspad Winnenpoort en fietspad Zuidelijke Randweg.

terug naar boven

Strooiroute Provincie over provinciale wegen

N69: Eindhovenseweg, Luikerweg, Markt inclusief de bijbehorende fietspaden.

Strooiroute Provincie over gemeentelijke wegen

Westerhovenseweg, Bergstraat, Dommelseweg, Leenderweg, inclusief de bijbehorende fietspaden.