Project aanpak geweld en vernielingen

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2011.

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

 

Van 1 juli tot en met 30 augustus 2011 loopt er een gezamenlijk project met een campagne tegen uitgaansgeweld en vernielingen op uitgaansroutes. Samen met de horeca, Stay Okay, De Kempervennen, politie en gemeente wordt het horecapubliek op een ludieke wijze geïnformeerd over de gevolgen van het overtreden van de regels, zoals wildplassen, vernielen van zaken en openbare dronkenschap. De politie ziet deze periode extra toe op naleving van deze regels.

 

Het project is onderdeel van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

 

Veilig Uitgaan - ezel

 

Veilig Uitgaan - kater

 

Veilig Uitgaan - varken

 

Veilig Uitgaan - informatie