Zullen wij wel of geen huwelijkse voorwaarden opmaken?

Antwoord:

Of het raadzaam is om huwelijkse voorwaarden op te maken, is afhankelijk van uw beider persoonlijke situatie. Besef goed dat in het geval een van beiden veel schulden heeft vanaf het moment van huwelijksvoltrekking het een gemeenschappelijke schuld betreft. Datzelfde geldt voor het geval een van beiden eigendommen heeft. Vanaf het moment dat er getrouwd wordt, is er sprake van gemeenschappelijk eigendom. Dat kan een voordeel zijn maar ook een nadeel, afhankelijk van iemands positie. Als overige voordelen van gemeenschap van goederen kunnen worden genoemd: er behoeft niet te worden uitgezocht van wie wat is en beide echtgenoten delen automatisch in de vooruitgang (is bij huwelijkse voorwaarden overigens ook te bereiken). Nadelen zijn: het scheiden en verdelen na ontbinding, het dragen in de gemeenschapschulden, het kunnen verhalen van schulden van ieder der echtgenoten door de schuldeiser op het vermogen van de gemeenschap. Redenen om huwelijkse voorwaarden op te maken zijn: u heeft een eigen zaak, u wilt financieel onafhankelijk blijven, u bent rijk en uw toekomstige echtgenoot niet, u heeft een eigen huis en u wilt niet dat dit huis door het huwelijk gemeenschappelijk eigendom wordt of u heeft forse schulden en wilt uw toekomstige echtgenoot deze schuldenlast besparen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2011

Stuur door aan een vriend