Zijn primaire waterkeringen ‘waterstaatswerken’,‘rijkswateren’ of ‘regionale wateren’?

Antwoord:

Het kan alle drie het geval zijn. Onder de in artikel 1.1 Wtw gedefinieerde begrippen ‘rijkswateren’ en ‘regionale wateren’ vallen ook waterstaatswerken.

Primaire waterkeringen zijn waterstaatswerken van nationaal belang, die veelal in beheer zijn bij waterschappen (en dus tot de ‘regionale wateren’ behoren) en in sommige gevallen bij het Rijk (en dan tot de ‘rijkswateren’ horen).

Een vergelijkbare situatie is er voor niet-primaire waterkeringen. Ook deze kunnen zowel bij waterschappen als bij het Rijk in beheer zijn.

Bron: Wegwijzer Waterwet

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-09-2015

Stuur door aan een vriend