Zijn in Nederland burgers bij de rechtspraak betrokken (lekenrechtspraak)?

Antwoord:

Nee, in Nederland zijn er geen burgers bij de rechtspraak betrokken. Alleen juristen die daar speciaal voor zijn opgeleid mogen rechtspreken. In sommige andere landen worden burgers wel bij de rechtspraak betrokken. Dat is bijvoorbeeld het geval in België, Duitsland en de Verenigde Staten. Dit heet lekenrechtspraak. Bij lekenrechtspraak moet een jury oordelen of iemand schuldig is of niet. Een professionele rechter bepaalt de hoogte van de straf.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-11-2012

Stuur door aan een vriend