Zijn er regels voor het vervallen van functies?

Antwoord:

Voor het vervallen van functies zijn geen regels. Uw bedrijf moet reageren op economische en maatschappelijke ontwikkelingen en dat kan tot gevolg hebben dat functies veranderen of komen te vervallen. Als uw functie komt te vervallen, en u kunt niet elders in het bedrijf een passende functie vervullen, dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2015

Stuur door aan een vriend