Zijn er minimale ruimtenormen per leerling in het onderwijs?  

Antwoord:

Ja, voor scholen in het basisonderwijs (bo) en het voortgezet onderwijs (vo) gelden er minimale ruimtenormen per leerling. Deze ruimtenormen zijn vastgesteld om de leerlingen te beschermen. De minimale ruimte per leerling wordt uitgedrukt in bruto vloeroppervlakte in vierkante meter per leerling. Bruto vloeroppervlakte is de oppervlakte inclusief gangen, wanden, trappen, toiletten en dergelijke. Hoeveel ruimte er voor elke leerling is, verschilt per schoolsoort en leerjaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over ruimtenormen en huisvesting kunt u terecht bij de gemeente of bij de instelling zelf. U kunt bij uw gemeente informeren naar de verordening onderwijshuisvesting. Hierin kunt u, voor zover opgenomen, ook de norm voor speelplaatsen (buitenruimte) bij een school vinden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend