Zijn de gegevens van het Kadaster openbaar?

Antwoord:

Ja, de gegevens van het Kadaster zijn openbaar. Dat is bij wet geregeld, om de rechtszekerheid te bevorderen. Iedereen die een stuk grond, een huis of ander registergoed koopt moet er namelijk zeker van kunnen zijn dat degene die hem dat verkoopt ook daadwerkelijk de eigenaar is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-03-2013

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend