Wordt loon jaarlijks geïndexeerd?

Antwoord:

Dat hangt af van wat u over het indexeren van loon hebt afgesproken met uw werkgever.

Kijk daarom of er iets is afgesproken over het indexeren van loon in de arbeidsovereenkomst of de cao die mogelijk op uw arbeidsovereenkomst van toepassing is. Staan hierin geen afspraken over indexeren van loon? Dan hoeft uw loon niet te worden geïndexeerd. Wel moet uw werkgever toetsen of het loon dat hij u betaalt niet lager is dan het wettelijk minimumloon.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-03-2016

Stuur door aan een vriend