Worden medische gegevens ook opgeslagen in het landelijk EPD?

Antwoord:

Via het elektronisch patiëntendossier (EPD) kunnen zorgverleners informatie uitwisselen over hun patiënten en medicijngebruik. In het landelijk EPD worden uw medische gegevens niet opgeslagen. De gegevens blijven bewaard op de computer van de zorgverlener.

De wet die het landelijk EPD zou regelen, is in april 2011 door de Eerste Kamer verworpen. Hierna heeft de Tweede Kamer de wens uitgesproken dat er toch gebruikt wordt gemaakt van de al aangelegde ICT- infrastructuur. In december 2011 gaven partijen uit de zorgsector aan hierin te willen investeren. Het nieuwe EPD zal in ieder geval niet toegankelijk zijn voor zorgverzekeraars.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-07-2016

Stuur door aan een vriend