Wie zijn de leden van het stembureau?

Antwoord:

Een stembureau bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, onder wie de voorzitter. Daarnaast kunnen er plaatsvervangende leden worden benoemd, bijvoorbeeld om stemmen te tellen. Hier is geen maximum aantal aan verbonden. Burgemeester en wethouders benoemen de leden van het stembureau.

Iedereen kan lid worden van een stembureau. Er bestaat geen minimum- of maximumleeftijd voor stembureauleden. Een lid van een stembureau moet wel de verantwoordelijkheid kunnen nemen die bij die functie past. Bij die beoordeling kan leeftijd een rol spelen.

Hebt u interesse om lid te worden van een stembureau? Dan kunt u bij de gemeente informeren of er behoefte is aan nieuwe leden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

07-07-2016

Stuur door aan een vriend