Wie wordt door DUO als mijn partner gezien?

Antwoord:

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan het inkomen van uw partner in bepaalde gevallen laten meetellen. Bijvoorbeeld bij de aflossing van uw studieschuld. Voor DUO is een partner niet alleen degene met wie u een relatie hebt, maar bijvoorbeeld ook iemand met wie u samenwoont. De volgende personen ziet DUO als uw partner:

  • de persoon met wie u getrouwd bent
  • de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en van wie u niet duurzaam gescheiden leeft
  • de persoon met wie u op hetzelfde adres woont en met wie u duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, maar met wie u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • de persoon die op hetzelfde adres als u ingeschreven staat en die u als fiscaal partner bij uw belastingaangifte hebt opgegeven.

Broers of zussen tellen alleen mee als partner als de ouder niet op hetzelfde adres woont.

Meer informatie hierover vindt u bij DUO.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-09-2015

Stuur door aan een vriend