Wie wordt door DUO als mijn partner gezien?

Antwoord:

DUO kan het inkomen van uw partner in bepaalde gevallen laten meetellen. Bijvoorbeeld bij de aflossing van uw studieschuld. Voor DUO is een partner niet alleen degene met wie u een relatie hebt, maar bijvoorbeeld ook iemand met wie u samenwoont. De volgende personen ziet DUO als uw partner:

  • de persoon met wie u getrouwd bent
  • de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en van wie u niet duurzaam gescheiden leeft
  • de persoon met wie u op hetzelfde adres woont en met wie u duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, maar met wie u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • de persoon die op hetzelfde adres als u ingeschreven staat en die u als fiscaal partner bij uw belastingaangifte hebt opgegeven.

Broers of zussen tellen alleen mee als partner als de ouder niet op hetzelfde adres woont.

Meer informatie hierover vindt u bij DUO.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-01-2014

Stuur door aan een vriend