Wie voeren de re-integratie uit van zieken en arbeidsongeschikten?

Antwoord:

Naast de persoon die re-integreert zijn verschillende partijen betrokken bij de re-integratie: de werkgever, de arbodienst van de werkgever, een re-integratiebedrijf, en het UWV. Is iemand nog maar kort ziek? Dan speelt de bedrijfsarts van de arbodienst meestal de centrale rol. Duurt de ziekte langer, dan zijn het UWV en een re-integratiebedrijf nauw betrokken. Heeft de zieke geen werkgever (meer), dan zijn de uitkerende instantie en het UWV de belangrijkste partijen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-04-2016

Stuur door aan een vriend