Wie mogen een klacht indienen bij de Nationale ombudsman?

Antwoord:

Iedereen kan bij de Nationale ombudsman een klacht indienen. De klacht moet wel gaan over de manier waarop een overheidsinstelling zijn taken uitvoert, of over de manier waarop medewerkers van deze instelling zich gedragen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

01-03-2013

Stuur door aan een vriend