Wie moet beginnen met het re-integratie-traject?

Antwoord:

Bent u werknemer en wordt u ziek tijdens uw dienstverband? Dan begint de re-integratie uiterlijk na 6 weken ziekte. Meestal nemen de werkgever en de arbodienst het initiatief, maar u kunt dat zelf ook doen. Dat is alleen zinvol als het om meer gaat dan een (stevige) griep, en de ziekte waarschijnlijk langer dan een week gaat duren. De arbodienst of bedrijfsarts maakt dan binnen 6 weken een probleemanalyse. Daarin staat wat er volgens de bedrijfsarts met u aan de hand is, welke beperkingen hij ziet en wat dit betekent voor uw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.

Nadat de probleemanalyse is opgesteld, maken u en uw werknemer samen een plan van aanpak voor uw re-integratie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-02-2016

Stuur door aan een vriend