Wie mag de leerlinggegevens inzien die de basisschool van mijn kind bewaart?  

Antwoord:

De leerlinggegevens die de basisschool van kinderen bewaart, mogen worden ingezien door:

  • ouders
  • de schoolleiding
  • het onderwijspersoneel

Inzage door anderen

In speciale gevallen mogen ook anderen de leerlinggegevens inzien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

  • de overgang naar een andere school, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs of het speciaal basisonderwijs
  • inzage door de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)
  • vermoedens van kindermishandeling of als het gaat om een noodsituatie

In alle overige gevallen moeten ouders/verzorgers eerst toestemming geven voordat anderen de gegevens van hun kind mogen inzien.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend