Wie mag de inschrijving bij de Kamer van Koophandel doen?

Antwoord:

Wie de inschrijving mag doen bij de Kamer van Koophandel (KvK) en op welke manier, hangt af van de rechtsvorm:

  • Eenmanszaak: de eigenaar moet zich persoonlijk melden bij de KvK met een geldig legitimatiebewijs.
  • Vof of maatschap: alle vennoten of maten moeten zich persoonlijk melden bij de KvK met een geldig legitimatiebewijs.
  • Cv: alle beherende vennoten moeten zich persoonlijk melden bij de KvK met een geldig legitimatiebewijs. De stille of commanditaire vennoot hoeft zich niet te melden.
  • BV en NV: alle bestuurders mogen de inschrijving doen. Deze opgave gaat bijna altijd via de notaris.
  • Stichting en vereniging: alle bestuurders mogen de inschrijving doen. Deze opgave gaat bijna altijd via de notaris.
  • Vereniging zonder notarieel opgemaakte statuten: alle bestuurders mogen de inschrijving doen. De inschrijving kan schriftelijk.
  • Coöperatie, EESV, SE, onderlinge waarborgmaatschappij: alle bestuurders mogen de inschrijving doen. Deze opgave gaat bijna altijd via de notaris.
  • Buitenlandse vennootschap met onderneming in Nederland: wie de inschrijving mag doen, verschilt bij buitenlandse vennootschappen. Neem daarom eerst contact op met de KvK.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-06-2016

Stuur door aan een vriend