Wie levert de gegevens voor de risicokaart?

Antwoord:

Partijen die zijn betrokken bij het maken van een risicokaart zijn

  • het Rijk,
  • de provincies en gemeenten,
  • veiligheidsregio's,
  • eerstehulpdiensten en de
  • waterschappen.

Van de gemeenten zijn de belangrijkste aanleverende partijen de brandweer en milieudiensten.

De provincies maken en beheren de risicokaarten voor de inwoners. Dat is een wettelijke taak die provincies uitvoeren. De gegevens zijn afkomstig van gemeenten, Rijk en provincies zelf. Om de risicokaart verder te ontwikkelen, werken provincies samen met gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend