Wie kunnen gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling?

Antwoord:

Gedwongen opname is mogelijk als voldaan is aan al deze 3 voorwaarden:

  • er is gevaar is voor de patiënt of voor anderen
  • gevaar wordt veroorzaakt door een geestesstoornis
  • gevaar kan niet op een andere manier worden afgewend

Machtiging of ibs

Wordt aan al deze bovenstaande 3 voorwaarden voldaan? Dan kan een voorlopige (rechterlijke) machtiging worden aangevraagd. In spoedgevallen kan de burgemeester eerst een inbewaringstelling (ibs) afgeven.

Een rechterlijke machtiging is maximaal 6 maanden geldig. De machtiging kan worden verlengd met telkens 1 jaar. De rechter beoordeelt dit. De rechter bekijkt of de patiënt wel of niet een gevaar voor zichzelf of voor anderen is.

De procedures die moeten worden gevolgd bij onvrijwillige opname staan in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend