Wie kunnen gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling?

Antwoord:

Er is een aantal situaties waarin mensen gedwongen kunnen worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De procedures die moeten worden gevolgd bij onvrijwillige opname staan in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Voorwaarden

Gedwongen opname is mogelijk als voldaan is aan al deze 3 voorwaarden.

  • er is gevaar is voor de patiënt of voor anderen
  • gevaar wordt veroorzaakt door een geestesstoornis
  • gevaar kan niet op een andere manier worden afgewend

Machtiging of ibs

Is aan bovenstaande 3 voorwaarden voldaan? Dan kan een voorlopige (rechterlijke) machtiging worden aangevraagd. In spoedgevallen kan de burgemeester eerst een inbewaringstelling (ibs) afgeven.

Een rechterlijke machtiging is maximaal 6 maanden geldig. De machtiging kan worden verlengd met telkens 1 jaar. De rechter beoordeelt dit. De rechter bekijkt of de patiënt wel of niet een gevaar voor zichzelf of voor anderen is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-10-2013

Stuur door aan een vriend