Wie krijgt het gezag over mijn kind als ik kom te overlijden?

Antwoord:

Het hangt van uw persoonlijke situatie af wie het gezag krijgt over uw kind, als u overlijdt. Er gelden voor gezamenlijk ouderlijk gezag, ouderlijk gezag van een ouder en gezamenlijk gezag van een ouder en niet-ouder verschillende regelingen.

Gezamenlijk ouderlijk gezag (twee ouders)

Als u als ouders samen het gezag heeft en een van u overlijdt, dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Als u allebei komt te overlijden, bepaalt de rechter wie voogd wordt. Als u een voogd benoemd heeft in uw testament, vraagt de griffier van de rechtbank of deze persoon voogd wil worden. U kunt in uw testament ook bepalen dat twee personen gezamenlijk voogd worden.

Ouderlijk gezag (een ouder)

Heeft u als ouder alleen het gezag en overlijdt u, dan bepaalt de rechter wie voortaan het gezag krijgt. Dit kan de andere ouder zijn (dat heeft de voorkeur) of iemand anders. Deze ouder kan een verzoek indienen om het gezag te krijgen. De rechter mag alleen een ander dan deze ouder benoemen als dit beter is voor het kind.

Voorkeurspositie andere ouder

Als u overlijdt en in uw testament een voogd heeft benoemd, dan kan de andere ouder nog steeds een verzoek indienen om het gezag te krijgen. Doet deze ouder dit binnen een jaar, dan heeft hij of zij de voorkeur. Doet de ouder dit na een jaar of later, dan heeft hij of zij geen voorkeurspositie meer. De ouder krijgt dan alleen het gezag als de situatie is veranderd na de benoeming van de voogd of als de rechter bij deze benoeming is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.

Gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder)

Als uw partner (niet-ouder) komt te overlijden, eindigt automatisch het gezamenlijk gezag. U oefent dan als ouder alleen het gezag uit. Overlijdt u zelf, dan krijgt uw partner de voogdij. Heeft uw kind nog een andere ouder, dan kan deze het gezag vragen. Als de rechter dit goedkeurt, eindigt de voogdij van uw partner.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-10-2014

Stuur door aan een vriend