Wie kan tijdens het huwelijk bepalen wat er gebeurt met zaken die uit erfenis verkregen zijn?

Antwoord:

De beslissing over zaken die geërfd worden, ligt bij degene die de zaak heeft verkregen.

Erft u bijvoorbeeld een huis van uw ouders? Dan is de beslissing aan u. U mag uitsluitend beslissen het huis te verkopen en u mag ook alleen het huis in eigendom overdragen. Doet uw echtgenoot dat buiten u om? Dan kunt u daartegen bezwaar maken door aan de koper mee te delen dat u zich op de nietigheid van de koop en de levering beroept.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-09-2014

Stuur door aan een vriend