Wie kan pleegouder worden?

Antwoord:

In principe kan iedereen van 21 jaar of ouder pleegouder worden. Het maakt niet uit of u rijk of arm bent, samenwonend of alleen, hetero of homo, of u kinderen hebt of niet, of u familie bent of niet. Het belangrijkste is dat u een kind een stabiele leefsituatie geeft.

Als u pleegouder wilt worden moet u een verklaring van geen bezwaar krijgen van de Raad voor de Kinderbescherming. Ook moet de pleegzorgorganisatie u geschikt vinden als pleegouder.

Test en informatiepakket pleegouderschap

Met de pleegoudertest komt u erachter of u een geschikte pleegouder kunt zijn. Heeft u belangstelling voor het pleegouderschap? Dan kunt u een informatiepakket over pleegzorg aanvragen bij Pleegzorg Nederland. Hierin staat onder andere waar u in de buurt een informatieavond kunt bijwonen.

Aanmelding als aspirant-pleegouder

Voldoet u aan de voorwaarden om pleegouder te kunnen worden en bent u naar een informatieavond geweest? Dan kunt u zich aanmelden als aspirant-pleegouder.

Als aspirant-pleegouder doet u mee aan een introductieprogramma. Een medewerker van de pleegzorginstelling bezoekt u thuis en praat met u over uw voorkeuren en mogelijkheden. Vindt de pleegzorginstelling u geschikt als pleegouder? Dan komt u in het bestand van beschikbare pleegouders.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-04-2015

Stuur door aan een vriend