Wie kan er als bewindvoerder optreden?

Antwoord:

De rechter beslist over en benoemt de bewindvoerder.

In principe kan iedereen die meerderjarig is als bewindvoerder worden aangesteld. Vaak worden partners, ouders, broers of zussen als bewindvoerder benoemd maar er zijn ook professionele bewindvoerders. De uitdrukkelijke voorkeur van degene die onder bewind wordt gesteld, moet worden gevolgd tenzij er gegronde redenen zijn om dat niet te doen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend