Wie kan er als bewindvoerder optreden?

Antwoord:

De rechter beslist over en benoemt de bewindvoerder. In principe kan iedereen die meerderjarig is als bewindvoerder worden aangesteld. Vaak worden partners, ouders, broers of zussen als bewindvoerder benoemd maar er bestaan ook professionele bewindvoerders. In alle gevallen geldt dat de uitdrukkelijke voorkeur van degene die onder bewind wordt gesteld, moet worden gevolgd tenzij er gegronde redenen zijn om een persoon niet te benoemen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

25-03-2011

Stuur door aan een vriend