Wie kan een ondercuratelestelling aanvragen?

Antwoord:

Slechts een beperkte groep personen kan om een ondercuratelestelling verzoeken:

  • de betrokkene zelf;
  • zijn partner;
  • familieleden tot in de vierde graad: ouders, grootouders, kinderen, zussen, broers maar ook neven en nichten, ooms en tantes.

Is er onder de genoemde personen niemand bereid een verzoek tot ondercuratelestelling in te dienen? Dan kan ook de officier van justitie een dergelijk verzoek doen. De officier van justitie zal dit slechts in uitzonderingsgevallen doen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend