Wie kan een faillissement aanvragen?

Antwoord:

Er zijn 3 partijen die een faillissement kunnen aanvragen:

  • Uzelf, als u uw schulden niet kunt betalen, door zelf aangifte te doen van uw faillissement bij de rechtbank. Vertegenwoordiging door een advocaat is hierbij niet verplicht.
  • Een schuldeiser die een vordering heeft die niet wordt betaald. De schuldeiser moet een advocaat inschakelen die de aanvraag bij de rechtbank indient.
  • Het Openbaar Ministerie.

Bedrijven vragen vaak eerst een surséance van betaling aan. Dat is een soort uitstel, in de hoop dat er een oplossing komt. Bijvoorbeeld overname door een ander bedrijf, dat de schulden (gedeeltelijk) overneemt. Dat is vaak voor de schuldeisers ook beter.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2016

Stuur door aan een vriend