Wie kan de geboorte van mijn kind aangeven bij de burgerlijke stand?

Antwoord:

De aangifte van geboorte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Volgens de wet kunnen de volgende personen aangifte doen:

  • De vader of moeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind. Kunnen zij geen aangifte doen? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.
  • Soms is er niemand aanwezig bij de geboorte en kan de moeder zelf geen aangifte doen. Dan moet de persoon van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind is geboren.
  • Is er niemand die de aangifte mag doen? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte. 

Wanneer moet u geboorteaangifte doen?

U moet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de bevalling doen. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Voorbeelden:

  • Uw kind is geboren op maandag. U doet uiterlijk geboorteaangifte op donderdag.
  • Uw kind is geboren op zondag. U doet uiterlijk geboorteaangifte op woensdag.

Soms kan het niet binnen 3 dagen, omdat het weekend of een feestdag is. Dan mag het later, maar wel op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag.

Doet u te laat aangifte van de geboorte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-04-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend