Wie kan de geboorte van mijn kind aangeven bij de burgerlijke stand?

Antwoord:

De aangifte van geboorte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Volgens de wet kunnen de volgende personen aangifte doen:

  • de vader (als de vader het kind niet heeft erkend is het wel noodzakelijk dat hij het kind alsnog erkent)
  • de moeder
  • een ieder die bij de geboorte aanwezig was
  • degene in wiens woning het kind geboren is
  • het hoofd of een gemachtigd personeelslid van het ziekenhuis of ander gezondheidscentrum waar de geboorte heeft plaatsgevonden
  • de burgemeester van de geboortegemeente in het geval andere bevoegde aangevers ontbreken

Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, moet de aangifte gedaan zijn bij de gemeente waar het kind is geboren. De ambtenaar maakt dan een akte op die door hem en door de aangever wordt ondertekend. Latere aangifte kan enkel gedaan worden met machtiging van het Openbaar Ministerie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

18-04-2012

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend