Wie is verantwoordelijk voor mijn kind vlak voor en na schooltijd?

Antwoord:

Over het algemeen mogen kinderen van de basisschool een kwartier voor het begin en na afloop van de schooltijd aanwezig zijn. De school moet dan voor voldoende en gepast toezicht zorgen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het schoolplan.

Schooltijden in het basisonderwijs (bo)

In het schoolplan kunt u nalezen wat de schooltijden zijn. Het schoolplan vindt u in de schoolgids. De schooltijden zijn vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (mr). Meestal zijn er ook afspraken gemaakt over de in- en uitlooptijden.

Aansluiting met buitenschoolse opvang (BSO)

Als uw kind na school naar de kinderopvang gaat, is het van belang dat er afspraken tussen de school en de opvang worden gemaakt. In een contract moet worden vastgelegd wat de tijden van de opvang zijn en hoe de aansluiting op de schooltijden en het vervoer van de leerlingen is geregeld. Als er onduidelijkheden zijn of als de samenwerking niet soepel verloopt, kunt u dit het beste in onderling overleg met de school bespreken.

Meer informatie schooltijden

Met vragen over schooltijden kunt u contact opnemen met de school van uw kind. Meer informatie over schooltijden vindt u via het landelijk informatiecentrum voor ouders 50tien.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-10-2015

Stuur door aan een vriend