Wie is verantwoordelijk voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Antwoord:

In de kwalificatie-dossiers is vastgelegd wat mbo-studenten aan het eind van hun opleiding moeten kunnen, De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de kwalificatiedossiers vast.

Een mbo-instelling stelt op basis van deze landelijke kwalificatie-eisen onderwijsprogramma’s en examens op. Tijdens het examen toetst de onderwijsinstelling of een student aan de kwalificatie-eisen voldoet. Instellingen maken zelf of soms gezamenlijk de examens. Soms kopen zij examens in bij examenleveranciers. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de examinering.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend