Wie is verantwoordelijk voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Antwoord:

De regionale opleidingencentra (roc's) zijn verantwoordelijk voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het gaat om de examens van opleidingen die roc's aanbieden. De roc's organiseren de examens, beoordelen de resultaten en zorgen voor de diploma-uitreiking. De Inspectie van het onderwijs (Onderwijsinspectie), houdt toezicht op de examinering.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-04-2012

Stuur door aan een vriend