Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn kind tijdens het schoolzwemmen?  

Antwoord:

De basisschool en het zwembad zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind tijdens het schoolzwemmen.

Verantwoordelijkheid tijdens het schoolzwemmen

De basisschool is eindverantwoordelijk en het zwembad is medeverantwoordelijk. Samen staan ze borg voor:

  • de hygiëne en de veiligheid van de accommodatie;
  • de gebruikte hulpmiddelen;
  • het toezicht tijdens het zwemmen.

Protocol voor veilig schoolzwemmen

Zwembadbesturen en zwembadorganisaties hebben een protocol opgesteld om de veiligheid tijdens het schoolzwemmen te vergroten. In dit protocol staan gedragsregels waar begeleidende docenten en zwembadpersoneel zich tijdens het schoolzwemmen aan moeten houden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend