Wie houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet?

Antwoord:

De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar krijgt via de basisschool of via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) meldingen over alle leerlingen die spijbelen. De leerplichtambtenaar onderzoekt deze zaken en zoekt samen met de ouders en de leerling naar oplossingen. Lukt dat niet, dan neemt hij passende maatregelen.

Wilt u dat uw kind in aanmerking komt voor vrijstelling van de leerplicht, dan kunt u zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-12-2013

Stuur door aan een vriend