Wie houdt de bijwerkingen van medicijnen bij?  

Antwoord:

Bijwerkingen van medicijnen worden bijgehouden door 2 instanties:

  • Lareb: Nederlands kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid.
  • Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Lareb

Lareb krijgt informatie over bijwerkingen van medicijnen van:

  • artsen en andere zorgverleners
  • van mensen die medicijnen gebruiken.

Lareb slaat de informatie over medicijnen, mogelijke bijwerkingen en de combinatie met andere medicijnen op in een databank. Wanneer bijwerkingen van medicijnen aan het licht komen, dan geeft Lareb dat door aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG onderzoekt de melding en kan besluiten de bijsluiter aan te passen of het medicijn van de markt te halen. Het medicijn is dan tijdelijk of definitief niet meer te krijgen.

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) beheert het Meldpunt Medicijnen en verzamelt de ervaringen van medicijngebruikers.

Bij het Meldpunt Medicijnen kunt u deze ervaringen bekijken en zelf ervaringen melden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-06-2013

Stuur door aan een vriend