Wie heeft recht op adoptieverlof?

Antwoord:

Adoptieverlof is er voor mensen die werken en die een kind adopteren. Het verlof geldt voor beide ouders. Als meerdere kinderen tegelijk worden geadopteerd, bestaat het recht op verlof slechts 1 keer.

Pleegouders kunnen ook in aanmerking komen voor adoptieverlof. Zij moeten dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ze moeten op hetzelfde adres wonen als het kind dat zij verzorgen.
  • Ze moeten een pleegcontract hebben, waaruit blijkt dat zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind.

Als het kind al langer dan 16 weken voor de officiële adoptie in het gezin is opgenomen, geldt het adoptieverlof niet. De eerste periode van binding is dan al voorbij.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-04-2015

Stuur door aan een vriend