Wie hebben recht op ouderschapsverlof?

Antwoord:

Werkende ouders kunnen (onbetaald) ouderschapsverlof opnemen als zij zorgen voor een kind onder de 8 jaar. Ze moeten dan wel minimaal 1 jaar bij dezelfde werkgever werken. Zij hebben recht op 26 maal de wekelijkse arbeidsduur.

Wie gebruik wil maken van het ouderschapsverlof moet dat uiterlijk 2 maanden van tevoren aan de werkgever melden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend